Visie

ZO| onze visie op zorg

Wat is kwaliteit?

Het verbeteren van kwaliteit in de zorg is een van de meest besproken onderwerpen van dit moment. Wat is kwaliteit? ‘De mate waarin iets goed is.’ Van Dale geeft daarmee een eenvoudig antwoord op een schijnbaar eenvoudige vraag, maar geeft vooral aan dat kwaliteit subjectief is. Van kwaliteit in het algemeen zou je het volgende kunnen zeggen:

“De hoogte van kwaliteit wordt bepaald door de mate van overeenstemming ervan met de verwachtingen van de beoordelaar.”

De zorgconsument staat centraal

De beoordelaars van zorg zijn in ieder geval deze drie partijen: zorgaanbieders, zorgontvangers en de controlerende partij: de overheid. Binnen die drie bestaan talloze organisaties die een grote verscheidenheid aan kwaliteitscriteria opstellen. Ondanks de vele criteria zijn alle partijen het er over eens dat de zorgconsument centraal moet staan en dat zorg efficiënter en goedkoper kan. Daarnaast is het kunnen volgen van processen, audit trailing, een belangrijke speerpunt. Voor ziekenhuizen en andere praktijken/klinieken is ‘kwaliteit’ dé grote drijfveer om processen te optimaliseren en automatiseren.

Maatschappij 2.0

Onze maatschappij ontwikkelt zich, in hoog tempo. We  delen steeds meer informatie via uiteenlopende kanalen. Alles wat we willen, kunnen we bijna overal krijgen, op praktisch ieder moment. We creëren voortdurend onze eigen context en vullen die met de stukjes informatie die we op dat moment nodig hebben. We zijn snel en mobiel, niet meer plaatsgebonden. En: de consument staat centraal. Zeker in de zorg.

eHealth verbetert de zorgverlening

Vandaag is het niet meer de vraag of de technologie beschikbaar is om dat te bereiken wat we willen. De vraag is hoe we de technologie zo slim mogelijk inzetten, zodat het ons werk echt ondersteunt. In de zorgsector van nu staat eHealth centraal bij het verhogen van de kwaliteit. Dit wordt tegenwoordig in alle ziekenhuizen al toegepast in de vorm van met elkaar verbonden informatiesystemen: een ZIS voor alle informatie en een LIS specifiek voor laboratoria. Een recent voorbeeld van eHealth-technologie waarbij ook de consument centraal staat is de snelle opkomst van point of care testing (POCT) in ziekenhuizen. Slimme hard- en software zorgen ervoor dat uitslagen direct beschikbaar zijn, voor arts en cliënt.

ZO| maakt informatiestromen beheersbaar en betaalbaar

ZorgOplossingen volgt deze ontwikkelingen in de zorg en stelt daarbij vragen. Hoe maken we informatiestromen beheersbaar en betaalbaar? Hoe zetten we technologie op een slimme manier in om echt efficiënt te werken? Hoe zorgen we voor veilige en betrouwbare oplossingen voor het ontsluiten van informatie? Hoe maken we kwaliteitsprocessen inzichtelijk en volgbaar? Met onze producten geven we een antwoord op deze vragen.

ZO| nieuws

ZO| evenementen


 

Extra links